BAG FIX چیست؟

دستگاه های چسب پاش BAG FIX

دستگاههای چسب پاش BAG FIX بهترین وسیله برای رسیدن به بهترین نتیجه می باشند. شرکت H. Rand دستگاه های چسب پاش مناسبی را بعنوان راه حل تامین ایمنی فرآیند پالت بندی پیشنهاد می نماید. چسب های ضد لغزش GRIP FIX به همراه دستگاههای چسب پاش BAG FIX هنگام پالت بندی استفاده می گردند.

دستگاههای چسب پاش BAG FIX این شرکت با همکاری نزدیک با مشتریان تهیه گردیده و به اقتضای نیاز آنان به صورت سفارشی نیزارائه می گردد. استفاده از این دستگاهها سهل و آسان می باشد.

دستگاههای مختلف چسب پاش BAG FIX

تجربه ثابت نموده که سطوح مواد کیسه های بسته بندی با یکدیگر متفاوت بوده و نیازمند چسب مخصوص به خود می باشند . به عنوان مثال چسب GRIP FIX موردنیاز بر روی یک کیسه کاغذی ،۱ گرم می باشد در حالی که بر روی یک کیسه پلی اتیلن که از قابلیت جذب کمتری برخوردار بوده تنها ۰/۶ گرم از چسب GRIP FIX استفاده می شود. بنابراین به منظور رفاه حال مشتریان، دستگاههای چسب پاش BAG FIX و چسب های ضد لغزش GRIP FIX نسبت به نوع موادکیسه ها، طبقه بندی شده اند.