دستگاههای چسب پاش BAG FIX برای کیسه های PPBAG FIX™ ESP 2دانلود کاتالوگ و جزئیات محصول

موارد استفاده:

 • مناسب استفاده در بیشتر کارخانجات تولیدی

مزایا:

 • موقعيت انعطاف پذیر، به همراه فریم قابل جابجایی
 • قابل تنظیم برای استفاده به صوت اسپری و قطره ای
 • سیستم نشانگر سطح پایین چسب بهمراه آلارم آن و قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگ
 • سیستم کاملا بسته از ظرف حامل چسب تا سرنازل ها با صافی یکپارچه
 • قابلیت تعویض ظرف حاوي چسب بدون ایجاد وقفه در فرآیند تولید
 • بدون نیاز به چسب زدن لایه ی آخر پالت به دلیل وجود قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگBAG FIX™ ESP 4دانلود کاتالوگ و جزئیات محصول

موارد استفاده:

 • طراحی دارای کابینت بسته آن را مناسب برای استفاده در کارخانجات تولیدی دارای گرد و غبار نموده است

مزایا:

 • قابل تنظیم برای استفاده به صوت اسپری و قطره ای
 • سیستم نشانگر سطح پایین چسب به همراه آلارم آن و قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگ
 • سیستم کاملا بسته از ظرف حامل چسب تا سرنازل ها با صافی یکپارچه
 • قابلیت تعویض ظرف حاوي چسب بدون ایجاد وقفه در فرآیند تولید
 • بدون نیاز به چسب زدن لایه ی آخر پالت به دلیل وجود قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگBAG FIX™ SM 30دانلود کاتالوگ و جزئیات محصول

موارد استفاده:

 • کاربرد اسپری برای کیسه های کاغذی و پلاستیکی

مزایا:

 • مهربان با محیط زیست ، عاری از ذرات معلق
 • دارای سیستمی با کاربرد آسان و مقرون به صرفه
 • کاربری آسان
 • سیستم کاملا بسته از ظرف حامل چسب تا سر نازل ها
 • کابین قابل جابجایی با فضایی برای قرارگیری 2 ظرف پلاستیکی 30 کیلوییBAG FIX™ ESP 2-EXدانلود کاتالوگ و جزئیات محصول

موارد استفاده:

 • استفاده چند منظوره در کارخانجات تولیدی دارای احتمال خطر انفجار

مزایا:

 • موقعيت انعطاف پذیر، به همراه فریم قابل جابجایی
 • قابل تنظیم برای استفاده به صورت اسپری و قطره ای
 • سیستم نشانگر سطح پایین چسب بعمراه آلارم آن و قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگ
 • سیستم کاملا بسته از ظرف حامل چسب تا سرنازل ها با صافی یکپارچه
 • قابلیت تعویض ظرف حاوي چسب بدون ایجاد وقفه در فرآیند تولید
 • بدون نیاز به چسب زدن لایه ی آخر پالت به دلیل وجود قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگBAG FIX™ ESP 2 – واحد مرکزیدانلود کاتالوگ و جزئیات محصول

موارد استفاده:

 • یک واحد مرکزی قابلیت تامین چندین دستگاه چسب پاش متعدد را دارا می باشد

مزایا:

 • منبع GRIP FIX و سیستم نشانگر سطح در مرکزیت قرار گرفته است
 • قابلیت تنظیم استفاده از GRIP FIX در هر خط حامل کاربری
 • سیستم نشانگر سطح پایین چسب به همراه آلارم آن و قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگ
 • سیستم کاملا بسته از ظرف حامل چسب تا سرنازل ها با صافی یکپارچه
 • قابلیت تعویض ظرف حاوي چسب بدون ایجاد وقفه در فرآیند تولید
 • بدون نیاز به چسب زدن لایه ی آخر پالت به دلیل وجود قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگ