انواع دستگاههای چسب پاش BAG FIX

دستگاههای چسب پاش BAG FIX برای کیسه های کاغذی


BAG FIX™ ESP 2دانلود کاتالوگ و جزئیات محصول

موارد استفاده:

 • استفاده ی چند منظوره در کارخانجات تولیدی

مزایا:

 • موقعيت انعطاف پذیر، به همراه فریم قابل جابجایی
 • قابل تنظیم برای استفاده به صورت اسپری و قطره ای
 • سیستم نشانگر سطح پایین چسب به همراه آلارم آن و قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگ
 • سیستم کاملا بسته از ظرف حامل چسب تا سرنازل ها با صافی یکپارچه
 • قابلیت تعویض ظرف حاوي چسب بدون ایجاد وقفه در فرآیند تولید
 • بدون نیاز به چسب زدن لایه ی آخر پالت به دلیل وجود قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگBAG FIX™ ESP 4دانلود کاتالوگ و جزئیات محصول

موارد استفاده:

 • طراحی دارای کابینت بسته آن را مناسب برای استفاده در کارخانجات تولیدی دارای گرد و غبار نموده است.

مزایا:

 • موقعيت انعطاف پذیر، به همراه فریم قابل جابجایی
 • قابل تنظیم برای استفاده به صورت اسپری و قطره ای
 • سیستم نشانگر سطح پایین چسب به همراه آلارم آن و قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگ
 • سیستم کاملا بسته از ظرف حامل چسب تا سرنازل ها با صافی یکپارچه
 • قابلیت تعویض ظرف حاوي چسب بدون ایجاد وقفه در فرآیند تولید
 • بدون نیاز به چسب زدن لایه ی آخر پالت به دلیل وجود قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگBAG FIX™ S 20دانلود کاتالوگ و جزئیات محصول

موارد استفاده:

 • طراحی سیستم گرمایشی داخلی ، این محصول را مناسب استفاده در شرایط دمای زیر صفر درجه و پایین تر می نماید .

مزایا:

 • بدون یخ زدگی، کنترل شده به صورت ترموستاتیک، قابلیت گرمایش دمای تا منفی 20 درجه سانتیگراد .
 • قابل تنظیم برای استفاده به صورت اسپری و قطره ای
 • سیستم نشانگر سطح پایین چسب به همراه آلارم آن و قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگ
 • سیستم کاملا بسته از ظرف حامل چسب تا سرنازل ها با صافی یکپارچه
 • قابلیت تعویض ظرف حاوي چسب بدون ایجاد وقفه در فرآیند تولید
 • بدون نیاز به چسب زدن لایه ی آخر پالت به دلیل وجود قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگBAG FIX™ RM 30دانلو کاتالوگ و جزئیات محصول

موارد استفاده:

 • استفاده ی قطره ای برای کارتن ها و کیسه های کاغذی

مزایا:

 • مهربان با محیط زیست ، عاری از ذرات معلق
 • دارای سیستمی با کاربرد آسان و مقرون به صرفه
 • کاربری آسان
 • سیستم کاملا بسته از ظرف حامل چسب تا سر نازل ها
 • کابین قابل جابجایی با فضایی برای قرارگیری 2 ظرف پلاستیکی 30 کیلوییBAG FIX™ ESP 2-EXدانلود کاتالوگ و جزئیات محصول

موارد استفاده:

 • استفاده چند منظوره در کارخانجات تولیدی دارای احتمال خطر انفجار

مزایا:

 • موقعيت انعطاف پذیر، به همراه فریم قابل جابجایی
 • قابل تنظیم برای استفاده به صورت اسپری و قطره ای
 • سیستم نشانگر سطح پایین چسب به همراه آلارم آن و قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگ
 • سیستم کاملا بسته از ظرف حامل چسب تا سرنازل ها با صافی یکپارچه
 • قابلیت تعویض ظرف حاوي چسب بدون ایجاد وقفه در فرآیند تولید
 • بدون نیاز به چسب زدن لایه ی آخر پالت به دلیل وجود قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگBAG FIX™ ESP 2 – واحد مرکزیدانلود کاتالوگ و جزئیات محصول

موارد استفاده:

 • یک واحد مرکزی قابلیت تامین چندین سیستم کاربردی متعدد را دارا می باشد

مزایا:

 • منبع GRIP FIX و سیستم نشانگر سطح در مرکزیت قرار گرفته است
 • قابلیت تنظیم استفاده از GRIP FIX در هر خط حامل کاربری
 • سیستم نشانگر سطح پایین چسب به همراه آلارم آن و قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگ
 • سیستم کاملا بسته از ظرف حامل چسب تا سرنازل ها با صافی یکپارچه
 • قابلیت تعویض ظرف حاوي چسب بدون ایجاد وقفه در فرآیند تولید
 • بدون نیاز به چسب زدن لایه ی آخر پالت به دلیل وجود قابلیت ارتباط بهPLC سیستم پالتایزینگ