پیشگیری از مشکلات حمل و نقل و بسته بندی

مشکلاتی که با استفاده از چسب GRIP FIX پیشگیری می شوند عبارتند از :

آسیب های حمل و نقل

پالت هایی که توسط چسب GRIP FIX مستحکم و یکپارچه می گردند در حین عملیات پالت بندی ، در طول مدت حمل و نقل ، در داخل انبار و همچنین تا رسیدن به مقصد ثابت و استوار باقی خواهند ماند. به لطف چسب GRIP FIX معضل چیدمان مجدد بار بر روی پالت ها که بر اثر لیز خوردن ایجاد می شد و روی هم چیدن مجددشان که انرژی و نیروی انسانی فراوانی را می طلبید به طور کامل برطرف میگردد.

پالت هایی که توسط چسب GRIP FIX مستحکم و یکپارچه گردیده اند حتی در صورتی که بسته های آنها در برگیرنده ی مواد غیر متعادلی مانند کیسه هایPE محتوی گرانول و یا بطری های چیده شده داخل کارتن باشد نیز دچار لغزش و لیز خوردگی نمی گردند. حمل و نقل کالا بدین نحو موجبات رضایت مندی مشتری را فراهم آورده و از معضل کالاهای مرجوعی جلوگیری می نماید.

ضایعات بسته بندی


روش ایمن سازی پالت بندی BAG FIX امکان مستحکم سازی بدون ضایعات پالت ها را فراهم می سازد. چسب های GRIP FIX هیچ آثاری از خود باقی نگذاشته ، تجزیه پذیر بوده و هنگام برداشتن بسته ها از روی پالت، آسیبی به کالا ها نمی رسانند. این امر از انباشته شدن کوهی از زباله و ضایعات که ممکن است بر اثر استفاده از فیلم های شرینک ، استرچ ، کارتن های روکش دار و غیره به وجودآید ، جلوگیری به عمل می آورد. بنابراین برای حمل ونقل مطمئن کالا ، حفاظت از محیط زیست و همچنین صرفه جویی در هزینه ها ، چسب GRIP FIX محصولی ایده آل می باشد.